สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระบบแจ้งร้องเรียนทั่วไป
ของสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


   แบบฟอร์มนี้มีไว้สำหรับการรับข้อร้องเรียนต่างๆ โดยข้อมูลต่างๆที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของท่านมีไว้เพื่อติดต่อกลับทางคณะผู้บริหารจะนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ต่อไป

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ
**หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครับถ้วนจึงถือเป็นข้อร้องเรียน
ขอสงวนสิทธิ์
    1. ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม ก่อนนำเสนอ
    2. ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์