สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)