ช่องทางการติดต่อ
 อีเมล์(E-mail)  ptn1@pattani1.go.th
เฟสบุ๊ค (Facebook)  โอเคสุดยอด ปัตตานีเขตหนึ่ง
 Line เครือข่าย

 - Line สำนักงาน
 -
Line ติดต่อราชการของโรงเรียน
 - Line ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่   www.pattani1.go.th
แจ้งการร้องเรียน  www.pattani1.go.th/tellme
 สายตรงกับ ผอ.สพป.ปน.1

 www.pattani1.go.th/data_ptn1/hotline.php