ระบบข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปน. 1

ระบบข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปน.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
@ สพป.ปน. 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

เมืองปัตตานี

นางรัตนา  ณ ปัตตานี

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : gurchae_01@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0849696455

เมืองปัตตานี

นางวันพิทยา  มุสตอฟา

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kamiyor_04@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0887850877

เมืองปัตตานี

นายชุมชนม์  ชุมคง

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : yuyo_10@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0810990813

เมืองปัตตานี

นางจีรนันท์  มาสินธุ์

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแลบือซา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kalaebuesa_03@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0810982045

เมืองปัตตานี

นายกษิดิศ  มณีโชติ

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวิง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kuwing_07@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0897342971

เมืองปัตตานี

นายวีระศักดิ์  รูปธรรม

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือโระ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : jaro_09@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0817387298

เมืองปัตตานี

ว่าที่ ร.ต.ปพน  มีสุข

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบานา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bana_08@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0817662493

เมืองปัตตานี

นายอัษฏาวุธ  สุวัตถี

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเระ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : parek_05@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0869694199

เมืองปัตตานี

นายธำรงศักดิ์  ตันนิยม

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : muang_06@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0810945600

เมืองปัตตานี

นายกูอันนูวาร์   ศรีระเด่น

 ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี 
ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงลูโละ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tanyongluloh_02@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0810975278

นพเก้า

นายเจะอาฮาหมัด  เจะโกะ

 ศูนย์เครือข่ายนพเก้า 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : talubou_11@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0817384577

นพเก้า

นายอำนาจ  ภักดีโชติ

 ศูนย์เครือข่ายนพเก้า 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kholeabilek_17@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0810998634

นพเก้า

นางสาวสุณา  อิสสาหาก

 ศูนย์เครือข่ายนพเก้า 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือยา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kueya_16@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0862862752

นพเก้า

นายสากล  จันทร์อ่อน

 ศูนย์เครือข่ายนพเก้า 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะรังบองอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : jarangbongo_12@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0899775227

นพเก้า

นางกรรณิกา  เพชรนุ้ย

 ศูนย์เครือข่ายนพเก้า 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปลาหมอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bangplamo_15@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0810923018

นพเก้า

นางอัสน๊ะ  คำเจริญ

 ศูนย์เครือข่ายนพเก้า 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pakaharang_18@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0862921734

นพเก้า

นางนันทา  แววสง่า

 ศูนย์เครือข่ายนพเก้า 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : rusamilae_13@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0869611121

นพเก้า

นางนิภา  วิศุภกาญจน์

 ศูนย์เครือข่ายนพเก้า 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : sabarang_19@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0819574849

นพเก้า

นายสมชาย   สุวรรณราช

 ศูนย์เครือข่ายนพเก้า 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : anuban_14@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0898765383

ปูยุด

นายนัสรินทร์  บารู

 ศูนย์เครือข่ายปูยุด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : puyud_20@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0835197739

ปูยุด

นางวรรณา  อุดมศาสตร์สกุล

 ศูนย์เครือข่ายปูยุด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : saning_23@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0869673503

ปูยุด

นายอนันต์  เบ็ญจสุหร่ง

 ศูนย์เครือข่ายปูยุด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาฮง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kahong_25@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0935752447

ปูยุด

นายนิโซะ  นิเลาะ

 ศูนย์เครือข่ายปูยุด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมานิง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : klongmaning_27@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0817986310

ปูยุด

นางสาวแวอาซีซะห์  หวังแอ

 ศูนย์เครือข่ายปูยุด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาราเฮาะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : barahok_22@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0862864574

ปูยุด

นายอาหามัดซากี  ซอแนะ

 ศูนย์เครือข่ายปูยุด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pakalimapuro_26@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0862927064

ปูยุด

นางสาวฮาลีเมาะ  เจะอาลี

 ศูนย์เครือข่ายปูยุด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : ramong_21@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0862934146

ปูยุด

นางสาวโรสนานี  หะมิงมะ

 ศูนย์เครือข่ายปูยุด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลดา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : lada_24@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0864836270

ปูยุด

นางรจนา  เจ๊ะแว

 ศูนย์เครือข่ายปูยุด 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระมาลา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : samala_28@pattani1.go.th
โทรศัพท์ 

คีรีชล

นายอาดัม  ฮาแว

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : banklang_56@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0899779068

คีรีชล

นางสาวนุรีซะห์  เพชรเบ็ญวาฮับ

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะเมา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tachamao_53@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

คีรีชล

นายยา  วามะ

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสู
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : thasu_49@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0819592280

คีรีชล

นางสาวปาตีเม๊าะ  อีแต

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : namboa_48@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0817662508

คีรีชล

นายยาการียา  เจะโนะ

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะรวด
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bangmaruad_52@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0813887968

คีรีชล

นายมูฮำมัดคอซาลี  ยาโม

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมู
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bangmu_50@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0808736640

คีรีชล

นายเจริญรัตน์  เจ๊ะหมัด

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : boit_54@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

คีรีชล

นายอุษมัน  ลีโด

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเคียน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : Bankian_46@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

คีรีชล

นายอับดุลการิม  เจะอารง

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตราะหัก
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : trohak_51@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0899748359

คีรีชล

นางสาวอารีย์  หวานขาว

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : wudsrisudajun_55@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0860597163

คีรีชล

นางสาวอัสมาวาตี   ดอเลาะ

 ศูนย์เครือข่ายคีรีชล 
ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : porming_47@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0813685953

ชลาลัย

นายซูไฮมิน  ปัตยะบุตร

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองต่ำ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : klongtam_31@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ชลาลัย

นางจรุณี  แสงหวัง

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาโต
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kato_30@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0883886993

ชลาลัย

นายกำธร  ศรีแสน

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร)
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bandon_37@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0813289411

ชลาลัย

นางซาวาลินี  มา

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : banthung_33@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ชลาลัย

นายวีระศักดิ์  ไชยเสน

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : thakham_32@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0862884621

ชลาลัย

นายนรินทร์  ขวัญคาวิน

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tanam_40@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0871279577

ชลาลัย

นายอนุราช  สินไหม

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tawantok_42@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ชลาลัย

นายภานุวัตร  สังข์เพ็ชร์

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tawanork_41@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0828344009

ชลาลัย

นายคำนึง  ดิษฐโรจน์

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอก
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bannok_34@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0872869673

ชลาลัย

นางสาววีรพัฒน์  อนุบุตร

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : panare_29@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0872936443

ชลาลัย

นายพงศ์ศักดิ์  ดิษฐสุวรรณ

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุลามาวอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pulamawor_35@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0892967527

ชลาลัย

นายฟารีซัน  วามิง

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราวอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : rawor_38@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0810989897

ชลาลัย

นางสาวนิดา  หมั่นดี

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลอง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : huaclong_36@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0892933953

ชลาลัย

นายอัสดี  แซแร

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : wuttkwun_43@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ชลาลัย

นายสมพร  ทองดุลดำ

 ศูนย์เครือข่ายชลาลัย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหิงษาราม
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : watmahing_44@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0899768568

ยะหริ่งแหลมทราย

นางวันอาตีเฆาะห์  แสงดี

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : takae_69@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ยะหริ่งแหลมทราย

นายศุภชัย  ศักดิ์แก้ว

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pata_57@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0894622182

ยะหริ่งแหลมทราย

นายพนิต  พรหมจันทร์

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาโต๊ะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : datoh_61@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0894678902

ยะหริ่งแหลมทราย

นางสาวศุลธนา  อดุลยวาฤทธิ์

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : taloksamilae_62@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ยะหริ่งแหลมทราย

นางสาวสุปราณี  บินอาหวา

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากุน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : takun_58@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ยะหริ่งแหลมทราย

นางสรรค์สุรางค์  สุไลมาน

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด่าน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tadan_59@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ยะหริ่งแหลมทราย

นายธัชพงศ์  รัตนบุญ

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tapong_60@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ยะหริ่งแหลมทราย

นายแวรอมลี  แวบูละ

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปู
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bangpu_65@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0848602929

ยะหริ่งแหลมทราย

นางสาวจริยา  นวลเอียด

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือเจาะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : buecho_66@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0895996379

ยะหริ่งแหลมทราย

นายมะวี  อารง

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูดี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : budee_63@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0935799267

ยะหริ่งแหลมทราย

นางสาวรัตนาซารี  เจะอาแว

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : fang_67@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0935752691

ยะหริ่งแหลมทราย

นางสายใจ  คงฤทธิ์

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเฑียรยา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : thiaraya_68@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0899777042

ยะหริ่งแหลมทราย

นายครรชิต  กาเจ

 ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนยะหริ่ง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : yaring_64@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0818981929

ธารามิตร

นายสุรพงษ์  สาแล่หมัน

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : saban_74@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0895976882

ธารามิตร

นายนิพนธ์  ชีวะอิสระกุล

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะรัง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : Jarang_76@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0848569889

ธารามิตร

นางเจะรอกายะ  มะเซ็ง

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : jabaepa_70@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0946465468

ธารามิตร

นางนิซัลมา  นิภิรมย์

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูซงปาแย
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : dusogpayae_73@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0895994240

ธารามิตร

นายมะรอบี  เจะแม

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tanyongdalor_82@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0872872137

ธารามิตร

นายปรีชา  มะเกะ

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือระ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tera_83@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0089595978

ธารามิตร

นายรุสลี  แสงดี

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูเวาะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tuwoh_77@pattani1.go.th
โทรศัพท์ 

ธารามิตร

นายอัซมี  หวังบือซา

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโลย
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : baloy_72@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0898763664

ธารามิตร

นางยาเรียะ  กรมเมือง

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะปริง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : mapring_75@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0872933021

ธารามิตร

นายมูฮำหมัดซาอูดี  แวดราแม

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือริง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : yering_81@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ธารามิตร

นายสนั่น  งามศรีผ่อง

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : langa_80@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ธารามิตร

นายอนันต์  แวอุมา

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแรต
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : nongrat_78@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0819690642

ธารามิตร

นายประเสม  จิตรเสน

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบรอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : baera_79@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0895964468

ธารามิตร

นายมาหามะซี  หะยีสาและ

 ศูนย์เครือข่ายธารามิตร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : totetea_71@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0813680614

พิกุลทอง

นางพอชม  เกาะทอง

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pata_57@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0937729835

พิกุลทอง

นางวาสนา  สิทธิพาที

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : watpasri_88@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0818967871

พิกุลทอง

นางจันทนา  บุญญถิร

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเอาะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : banchao_96@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0894649570

พิกุลทอง

นางสุมล  ดุจวารี

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : dalor_95@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0850774562

พิกุลทอง

นายอิสมาแอล  มะลี

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : talok_87@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0819684925

พิกุลทอง

นางสาววันซาวีลา  เบ็ญลาเตะ

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : jamecht@yahoo.com
โทรศัพท์  0895960528

พิกุลทอง

นางสาวอะมีนา  ดือเระซอ

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลีอายร์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : taliair_85@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

พิกุลทอง

ว่าที่ ร.ท.ฮัลบุลเล๊าะ  กาลอ

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tamon_93@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0862995185

พิกุลทอง

นายวีระชัย  เรืองช่วย

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bakong_86@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0800530595

พิกุลทอง

นางสาวไอพี  หะยีสาแม็ง

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุลากง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pulakong_89@pattani1.go.th
โทรศัพท์ 

พิกุลทอง

นางสาววรินดา  จาปัง

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูหลง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : Mulong_91@pattani1.go.th
โทรศัพท์ 

พิกุลทอง

นางสาวปราณี  โหดหมาน

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : yamoo_90@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

พิกุลทอง

นายธวัชชัย  เทพรัตน์

 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : banmai_84@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0847478108

ยาบีคอลอ

นางสาวพูลสุข  บุญละเอียด

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาหยี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kayee_106@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0819636740

ยาบีคอลอ

นายนววิธ  รัตนนวน

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแลกุมิ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : Kaleakumi_98@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0812771307

ยาบีคอลอ

นายณัฐนันท์  หินอ่อน

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : klonchang_111@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ยาบีคอลอ

นายมูหามัดพิกรี  มะหะมัด

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kolotanyong_97@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0817677443

ยาบีคอลอ

นายอิลยาส  กูโน

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : banki_105@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ยาบีคอลอ

นางวาสนา  ทวีกาญจน์

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : thungpo_109@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0849648783

ยาบีคอลอ

นางสาวจรีย์  วงษ์สวัสดิ์

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดำ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : namdam_104@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

ยาบีคอลอ

นายอุสมาน  อาแว

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bangokasoh_101@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0856723869

ยาบีคอลอ

นางเพียงเพ็ญ  แผ้วสะอาด

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : maphrao_108@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0819636988

ยาบีคอลอ

นายชวนชิด  รักเถาว์

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาบี
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : yabee_110@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0817671174

ยาบีคอลอ

นายอิบรอเฮม  บือราเฮง

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : banpia_100@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0899782006

ยาบีคอลอ

นายจรุง  แสงทอง

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหมัก
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kokmak_102@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0862966785

ยาบีคอลอ

นายณรงค์  อินชะนะ

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโตนด
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : khoktanode_99@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0819594752

ยาบีคอลอ

นางสาวเกศกนก  แก้วขาว

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้"
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : soonkrutai_107@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0896552064

ยาบีคอลอ

นายอายุ  หีมงอย

 ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศึกษา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pattana_103@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0937742047

วังพญาหนองจิก

นายนัทชัย  ปาลบุตร

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kohpoh_125@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0895962411

วังพญาหนองจิก

นายภุชงค์  นิลประเสริฐ

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : donna_122@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0818962624

วังพญาหนองจิก

นายสุดินทร์  ปีแนบาโง

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : donrak_117@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0918479903

วังพญาหนองจิก

นายนูรดีน  เบ็ญอะห์มัด

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : klongkud_120@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0815989425

วังพญาหนองจิก

นายนิอัมราน  แวหะมะ

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางทัน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bangtan_121@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0869550887

วังพญาหนองจิก

นางกัญญาภัค  ภักดีโชติ

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาจินอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pakajinor_118@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0810997546

วังพญาหนองจิก

นายมุตตอเหล็บ  โต๊ะมุสอ

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาลือสง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : pakaluesong_113@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0819575091

วังพญาหนองจิก

นายโอภาส  ภูดินดาน

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางตาวา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bangtawa_115@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0848564065

วังพญาหนองจิก

นายยาเบ็น  เรืองจรูญศรี

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายหมอ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : saimour_123@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0896544332

วังพญาหนองจิก

นางอิฟฟาณีย์  หะยีลาเปาะ

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kaena_124@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

วังพญาหนองจิก

นายอับดุลการี  สะรี

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bmi_with_126@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

วังพญาหนองจิก

นางโสภิต  ฉิมพลีปักษ์

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kokmoung_112@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0869663299

วังพญาหนองจิก

นายกนกพล  หิรัญวิริยะ

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชดาภิเษก
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : ratchadapisek_119@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

วังพญาหนองจิก

นางนารีรัตน์  เศียรอินทร์

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : wadmujlin_114@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0862902344

วังพญาหนองจิก

นางสาวจิรารัตน์  พฤกษะศรี

 ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : wadstid_116@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0894665563

สุวรรณากร

นางเสาเดาะ  สะอะ

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kongtubbok_138@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0833982035

สุวรรณากร

นางพฎาศรัย  เจียมศิริ

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนคูหา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : khuankuha_137@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0898701345

สุวรรณากร

นายสนกิฟลี  อุดมเศรษฐ์

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดิน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : kaundin_134@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0817387417

สุวรรณากร

นางสาวสูรียาดา  เล็งนู

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : tanyongpao_132@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0899439925

สุวรรณากร

นางสาววีรยู  ยูโซ๊ะ

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากำชำ
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : thakamcham_131@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0000000000

สุวรรณากร

นางสาวมนัสวี  มณีสวัสดิ์

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายามู
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : thayamoo_129@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0818976274

สุวรรณากร

นางสาวปวีณ์กร  คลังข้อง

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางราพา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : bangrapa_130@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0872995611

สุวรรณากร

นายมานพ  บุญแนบ

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรัง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : prang_127@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0828326431

สุวรรณากร

นางรอซีด๊ะ  ดาโต๊ะ

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะแดลางา
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : padaelanga_135@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0896564499

สุวรรณากร

นายเฉลิมราช  อินทไชย

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : komorkang_128@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0810977694

สุวรรณากร

นายกิตติศักดิ์  ค้ำชู

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่มัน
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : paimun_136@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0831923783

สุวรรณากร

นายเสริม  ยอดรัตน์

 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณากร
หน้าที่/งานหลัก 
อีเมล์ : suwannakorn_133@pattani1.go.th
โทรศัพท์  0994052139