ข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา สพป. ปัตตานี เขต 1


ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1

นายภิรมย์  จีนธาดา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่ : สพป.ปัตตานี เขต 1

อีเมล์ :  pheeneng@gmail.com

โทรศัพท์ : 0819572832

รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1

นายอับดุลลายิด  เบ็ญฮาวัน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่ : สพป.ปัตตานี เขต 1

อีเมล์ :  layid.ben@gmail.com

โทรศัพท์ : 0810956377

รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1

นายพลวัฒน์  บุญช่วย

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่ : สพป.ปัตตานี เขต 1

อีเมล์ :  polwat3110@gmail.com

โทรศัพท์ : 0918787929

รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1

นายเล็ก  เกียรติขจรเดช

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่อยู่ : สพป.ปัตตานี เขต 1

อีเมล์ :  LKrawor2557@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0814788033