ระบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ของสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
       แบบฟอร์มนี้มีไว้สำหรับการรับข้อร้องเรียนต่างๆ โดยข้อมูลต่างๆที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของท่านมีไว้เพื่อติดต่อกลับทางคณะผู้บริหารจะนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ต่อไป

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ
**หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครับถ้วนจึงถือเป็นข้อร้องเรียน

  ขอสงวนสิทธิ์
       1. ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม ก่อนนำเสนอ
       2. ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์

กรอกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของคุณได้ที่นี่ครับ
เรื่อง :
*
ข้อมูล / เรื่องที่ต้องการร้องเรียน :
*
ชื่อ - นามสกุล :
*
เลขบัตรประชาชน:
*
เบอร์โทรศัพท์:
*
อีเมล์ :
*

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพนะครับ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ >>>