ข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ