สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุในรอบเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1