การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1