ยินดีต้อนรับเว็บไซต์กลุ่ม
   | ข่าวสารกิจกรรมของกลุ่ม

 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu
หน้าแรก
   วิสัยทัศน์
   บุคลากรกลุ่ม
   โครงสร้างการบริหาร
   ภารกิจและบทบาทหน้าที่
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
   DLTV
   DLIT
   คลังสื่อการเรียนรู้
   Edlru ระดับปฐมวัย
   Edltv ระดับประถมศึกษา
   Edltv ระดับมัธยมศึกษา
   Edltv ระดับสายอาชีพ
   รายชื่อเข้าร่วมโครงการ DLTV
   รายชื่อเข้าร่วมโครงการ DLIT
งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   แผนแม่บท ICT แห่งชาติ
   แผนแม่บท ICT ศธ
   แผนแม่บท ICT Security
  
งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
   Datacenter
   ระบบส่งข่าวสาร
   เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   รับ-ส่งหนังสือราชการ(AMSS)
   ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS)
   ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ระบบเกียรติบัตรออนไลน์
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
First slide
   | ข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม

   | วิดีทัศน์การส่งเสริมการศึกษาทางไกล

   | แหล่งความรู้


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073460079 แฟกซ์ : 073460080
Email : itec@pattani1.go.th
© 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1