ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ของสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
        * คำแนะนำ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – นามสกุล โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
– ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ
**หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครบถ้วน

  ขอสงวนสิทธิ์
       1. ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม ก่อนนำเสนอ
       2. ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์

กรอกแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่ครับ
เรื่อง :
*
ข้อมูล / เรื่องที่ต้องการแสดงความคิดเห็น:
*
ชื่อ - นามสกุล :
*
เบอร์โทรศัพท์:
*
อีเมล์ :
*

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพนะครับ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ >>>