สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

     : 073-460079     fax : 073-460080      : ptn1@pattani1.go.th

ผู้บริหาร
รองฯ ผอ. และ ผอ. กลุ่ม
ระบบงานสารบรรณผู้เข้าชมวันนี้
207
เข้าชมเมื่อวาน
218
เข้าชมเดือนนี้
2,752
เข้าชมปีนี้
12,466