สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

     : 073-460079     fax : 073-460080      : ptn1@pattani1.go.th

 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   


ผู้บริหาร
รองฯ ผอ. และ ผอ. กลุ่ม
ระบบงานสารบรรณผู้เข้าชมวันนี้
8
เข้าชมเมื่อวาน
32
เข้าชมเดือนนี้
0
เข้าชมปีนี้
8,571