“วิชาการค้ำจุน หนุนนำชีวิตสู่เป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2565”การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา“มหกรรมวิชาการเบิกฟ้าคีรีชล ประจำปีการศึกษา 2565” และมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคีรีชล ประจำปีการศึกษา 2565