การประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ (Learning Loss Recovery)รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์วังพญาหนองจิก เทิดไท้ 90 พรรษาผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ