2020-07-10 ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563 -กลุ่มอำนวยการ  
2020-07-10 “สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายว. -กลุ่มอำนวยการ  
2020-07-10 คุยสบายๆยามเช้า -กลุ่มอำนวยการ
2020-07-10 ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ -กลุ่มอำนวยการ
2020-07-10 วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี -กลุ่มอำนวยการ
2020-07-10 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี -กลุ่มอำนวยการ
2020-07-02 รมว.การอุมศึกษาฯ ลงพื้นที่รร.บ้านน้ำดำ -กลุ่มอำนวยการ
2020-07-02 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมา. -กลุ่มอำนวยการ
2020-07-02 ร่วมมอบเงินสมทบทุน “โครงการสร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ -กลุ่มอำนวยการ
2020-07-02 สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการตรวจราชการของสพฐ. ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 -กลุ่มอำนวยการ