ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

2020-02-05    บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนพัฒ.  
2020-01-29    นิเทศติดตาม NT ONET  
2020-01-29    กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปัตตานี
2020-01-29    วันเด็ก 63 @ศพด.อบต.บางเขา
2020-01-29    วันครู63
2020-01-29    กีฬาวันครู63
2020-01-29    วันเด็ก 63 @อบต.บางเขา