ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

2020-07-30    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสล.  
2020-07-24    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิ.  
2020-07-13    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข.
2020-02-05    บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนพัฒ.
2020-01-29    นิเทศติดตาม NT ONET
2020-01-29    กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปัตตานี
2020-01-29    วันเด็ก 63 @ศพด.อบต.บางเขา