ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

2020-10-26    รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษ.  
2020-10-20    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทย.  
2020-10-19    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอ.
2020-10-19    รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับ เพชร
2020-10-06    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้.
2020-07-30    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสล.
2020-07-24    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิ.