กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ @ วัดช้างให้ (6/4/64)

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์