ประชุมการกำหนดแผนการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนที่มีนักเรียน ต่ำกว่า 60 คน

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2563

สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการตรวจราชการของสพฐ. ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1