รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2564”

เสวนาการส่งเสริมระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมการประเมินความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาฯ