สพป.ปัตตานี เขต 1 เร่งพ่นควันกำจัดยุงลาย หลังฝนตกต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล นำเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้พ่นในการกำจัดยุงลาย ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานรวมทั้งบ้านพักครูและรอบๆ บ้านพักครู และป้องกันไข้เลือดออก หลังฝนได้ตกติดต่อกันมาหลายวัน . พร้อมทั้งกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น เศษภาชนะต่าง ๆ ที่มีน้ำขัง รวมทั้งกระถางต้นไม้ แจกัน ตุ่มน้ำ ภาชนะรองรับน้ำอื่น ๆ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ง่าย ซึ่งในระยะเวลาเกิน 7 วัน ยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ำกลายเป็นยุงได้อย่างรวดเร็ว โดยการพ่นควันหรือพ่นละอองน้ำจะช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย เพราะสารเคมีที่ใช้ ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และกำจัดยุงได้ ช่วยลดพื้นผิวในการเกาะของยุง เพื่อความปลอดภัยของบุคลการภายในสำนักงาน