กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ"

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 16..00 น.เป็นต้นไป ณ ด้านหลังอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยมี นายเล็ก เกียรติขจรเดช นายชุมพล ฝูงใหญ่ นายอุมัธ สวาหลัง นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกคน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้สืบต่อไป