| ข่าวสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล

2020-06-04      การมอบรางวัลแก่บุคลากรครู/ครอบครัวของบุคลากรครูผู้เสียสละ  
2020-06-01      การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์  
2020-05-28      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตว.
2020-05-27      ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความาเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภ.
2020-05-19      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศ.