| ข่าวสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล

2020-03-17      ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา  
2020-03-16      รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  
2020-03-04      ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวย.
2020-03-02      ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแแหน่งผู้บริหารสถานศึ.
2020-02-18      ผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562