| ข่าวสารของกลุ่มอำนวยการ

2020-11-13      ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีน  
2020-08-24      ใบสมัครโครงการประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ (“การจัดการศึกษายุค New Normal”)  
2020-08-11      ประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8
2020-08-03      การอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยฯ
2020-07-08      ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น คร.