ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

2021-05-07      ผลการคัดเลือกผุ้มีผลงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2021-04-28      ผลการคัดเลือก บุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุค.  
2021-04-23      ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบแรก ระด.
2021-04-23      ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกและส่งเอกสารผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลู.
2021-04-08      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ร.
2021-03-22      อบรมออนไลน์หัวข้อ "ปลูกพลังการอ่านด้วยพระราชนิพนธ์"
2021-03-16      ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสต.