ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

2021-02-26      ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมหาวิทยาลัยโซเบอร์ไทย  
2021-02-22      การปริ้นบัตรสอบโครงการพัฒนาอัฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2563  
2021-02-16      ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่น.
2021-02-10      ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี
2021-02-10      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Activity Love วาดภาพระบายสีในห้วข้อ ความรักในวิถีชีวิตและวัฒนธร.
2021-02-09      เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลุกเสือระหว่างก.
2021-02-09      ประชาสัมพันธ์ ขอรับทุนการศึกษาโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ" สาขาวิชาชีพการดูแลผ.