ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

2022-06-21      การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565  
2022-06-21      เลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตราฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี  
2022-06-20      แจ้งผลการประกวดบทกลอนไฮกุ ประจำปี 2564-2565 (ฉบับแก้ไข)
2022-06-20      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างวัตกรรมในการจัดการเรียนรู.
2022-06-20      ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก.
2022-06-17      ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2565
2022-06-13      ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อไก่กระดูกดำ กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี อำเภอหน.