ข่าวภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 32/2564 วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 31/2564

ประชุมอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน