ข่าวภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ"

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2564