ข่าวภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ห่วงใยโรงเรียนน้ำท่วมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์