ข่าวภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นำคณะผอ.สพท.จชต. เข้าพบรองเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อหารือ แก้ไขปัญหา นักเรียนตกค้างในประเทศมาเลเซีย

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563