ข่าวภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ปัตตานี เขต 1 On-Site 100% วันแรก โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายอย่างเคร่งครัด

อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐาน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ และให้การต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้