2023-03-01  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2023-02-11  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2566-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2023-01-13   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-12-09   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-11-01  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-09-16  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กันยายน 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-09-03  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-08-02  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-07-10  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-06-11  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์