2020-09-02  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
2020-08-08  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
2020-07-03  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
2020-06-11  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
2020-05-07  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
2020-04-03  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
2020-03-04  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2020-02-05  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
2020-01-28  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
2020-01-28  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562