2021-09-13  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564  
2021-08-13  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
2021-07-16  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
2021-06-11  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
2021-05-12  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
2021-04-05  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
2021-03-11  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
2021-02-04  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
2021-01-07  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
2020-12-01  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563