2022-01-08  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564  
2022-01-08  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
2021-11-11  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
2021-10-11  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564
2021-09-13  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
2021-08-13  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
2021-07-16  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
2021-06-11  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
2021-05-12  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
2021-04-05  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564