ข่าวภาพกิจกรรมโรงเรียน


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

ชุมชนวัดป่าศรี

ร่วมแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับครอบครัวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านชะเอาะ

ชุมชนวัดป่าศรี

ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ

ชุมชนวัดป่าศรี