ข่าวภาพกิจกรรมโรงเรียน


ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชุมชนวัดป่าศรี

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

บ้านคลองต่ำ

เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563

บ้านคลองต่ำ