รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว

 รายละเอียดสารการับรู้ : กลุ่มอำนวยการ

สารการรับรู้ของโรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก
    สารการรับรู้ของโรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-12-2562
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 page 1 / 2
 ปลูกผัก ปลูกรัก[11-03-2562]
 ToT[22-06-2562]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[22-06-2562]
 ขอแสดงความยินดีกับ[11-06-2562]
 ขอแสดงความยินดีกับ[11-06-2562]
 ประกาศเจตจำนงสุจริต[10-06-2562]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[10-06-2562]
 ถวายพระชัยมงคล[09-06-2562]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[09-06-2562]
 มอบเงินช่วยเหลือ[29-05-2562]
 มอบเงินช่วยเหลือ[29-05-2562]
 ITA[27-05-2562]
 ประเพณีสงกรานต์[15-04-2562]
 เราจะไม่ทิ้งกัน[31-03-2562]
 ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา[12-03-2562]
 ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา[12-03-2562]
 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย[12-03-2562]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[09-03-2562]
 คัดแยกขยะ[24-02-2562]
 กาแฟยามเช้า[21-02-2562]

หน้าแรก