รายละเอียดข่าวสาร : บ้านบางปู

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบางปู
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-10-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 365,121 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบางปู
    1 page 1 / 1
   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบางปู[26-10-2563]
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบางปู[20-10-2563]
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบางปู[19-10-2563]
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบางปู[06-10-2563]