รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไว็บไซต์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-09-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 364,221 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
    1 2 page 1 / 2
   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง "การสอนภาษาไทยออนไลน์" ในศตวรรษที่ 21[25-09-2563]
   สำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา[25-09-2563]
   การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน[24-09-2563]
   ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ[18-09-2563]
   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563[20-07-2563]
   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563[17-07-2563]
   การมอบรางวัลแก่บุคลากรครู/ครอบครัวของบุคลากรครูผู้เสียสละ[04-06-2563]
   การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์[01-06-2563]
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1[28-05-2563]
   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความาเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสารรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[27-05-2563]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[19-05-2563]
   การเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวน ครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4[18-05-2563]
   การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563[18-05-2563]
   แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 [15-05-2563]
   ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา[17-03-2563]
   รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ[16-03-2563]
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษายการ[04-03-2563]
   ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[02-03-2563]
   ผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562[18-02-2563]
   ประกาศผลพิจารณารางวัล "กองทุนบุญญานุวัตร และมูลนิธิ ผัด มะนาตร์" ประจำปี 2562[13-02-2563]


  หน้าแรก