รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

ประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8
    ประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-08-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 61,758 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
    1 page 1 / 1
   ใบสมัครโครงการประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ (“การจัดการศึกษายุค New Normal”) [24-08-2563]
   ประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8[11-08-2563]
   การอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยฯ[03-08-2563]
   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓[08-07-2563]
   โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง[30-06-2563]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1[05-05-2563]
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ[15-04-2563]
   การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563[12-03-2563]
   ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563[12-03-2563]
   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563[05-02-2563]
   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[23-01-2563]
   ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง[23-01-2563]
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[23-01-2563]
   โครงการทุน S@P ระดับปริญญาตรี[23-01-2563]
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ปี 2563[23-01-2563]
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชการ[06-01-2563]
   ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด PRINCE AND PRINCEE PATTANI[06-01-2563]


  หน้าแรก