รายละเอียดข่าวสาร : บ้านฝาง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-07-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 150,330 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านฝาง
    1 page 1 / 1
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านฝาง[30-07-2563]
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านฝาง[24-07-2563]
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม[13-07-2563]


  หน้าแรก