รายละเอียดข่าวสาร : บ้านสายหมอ

กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปัตตานี
    วันที่ 21-22 มกราคม 2563 นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี ผอ.ร.ร.บ้านสายหมอ เป็นกรรมการตัดสินกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปัตตานี ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-01-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 285,557 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านสายหมอ
    1 page 1 / 1
   นิเทศติดตาม NT ONET[29-01-2563]
   กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปัตตานี[29-01-2563]
   วันเด็ก 63 @ศพด.อบต.บางเขา[29-01-2563]
   วันครู63[29-01-2563]
   กีฬาวันครู63[29-01-2563]
   วันเด็ก 63 @อบต.บางเขา[29-01-2563]
   วันเด็ก 63 @สายหมอ[29-01-2563]
   ขอแสดงความยินดีกับทีมแอโรบิคโรงเรียนบ้านสายหมอ[29-01-2563]


  หน้าแรก