รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจําปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคใต้
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-09-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 page 1 / 3
 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครภาษาจีนแบบนอกระบบ[29-09-2564]
 รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2564[29-09-2564]
 ประชาสัมพันธ์อบรมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศหทย[12-09-2564]
 ผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจําปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคใต้[12-09-2564]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ ก.ค.ศ.กำหนด กำหนด[30-08-2564]
 ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEMEO[27-07-2564]
 คำสั่งกำลังพล ปี 2550[21-06-2564]
 คำสั่งกำลังพล ปี 2548-2549[21-06-2564]
 คำสั่ง พ.ส.ร. ปี 2562[21-06-2564]
 คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2561[21-06-2564]
 คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2560[21-06-2564]
 คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2559[21-06-2564]
 คำสั่ง พ.ส.ร. ปี 2558[21-06-2564]
 คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 56/57[21-06-2564]
 คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2551[21-06-2564]
 คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2550[21-06-2564]
 ึคำสั่ง พ.ส.ร. ปี 2549[21-06-2564]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาครูฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด[14-05-2564]
 ผลการคัดเลือกผุ้มีผลงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้[07-05-2564]
 ผลการคัดเลือก บุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)[28-04-2564]