รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEMEO
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-07-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 680,435 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
    1 2 3 page 1 / 3
   ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครภาษาจีนแบบนอกระบบ[29-09-2564]
   รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2564[29-09-2564]
   ประชาสัมพันธ์อบรมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศหทย[12-09-2564]
   ผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจําปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคใต้[12-09-2564]
   รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ ก.ค.ศ.กำหนด กำหนด[30-08-2564]
   ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEMEO[27-07-2564]
   คำสั่งกำลังพล ปี 2550[21-06-2564]
   คำสั่งกำลังพล ปี 2548-2549[21-06-2564]
   คำสั่ง พ.ส.ร. ปี 2562[21-06-2564]
   คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2561[21-06-2564]
   คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2560[21-06-2564]
   คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2559[21-06-2564]
   คำสั่ง พ.ส.ร. ปี 2558[21-06-2564]
   คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 56/57[21-06-2564]
   คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2551[21-06-2564]
   คำสั่ง พ.ส.ร.ปี 2550[21-06-2564]
   ึคำสั่ง พ.ส.ร. ปี 2549[21-06-2564]
   รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาครูฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด[14-05-2564]
   ผลการคัดเลือกผุ้มีผลงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้[07-05-2564]
   ผลการคัดเลือก บุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)[28-04-2564]