รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกผุ้มีผลงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-05-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 1,006,991 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
    1 2 page 1 / 2
   รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาครูฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด[14-05-2564]
   ผลการคัดเลือกผุ้มีผลงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้[07-05-2564]
   ผลการคัดเลือก บุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)[28-04-2564]
   อบรมออนไลน์หัวข้อ "ปลูกพลังการอ่านด้วยพระราชนิพนธ์"[22-03-2564]
   การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.Obec Awards ประจำปี พ.ศ.2563[10-03-2564]
   ประชาสัมพันธ์การอบรม CEFR[05-03-2564]
   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมหาวิทยาลัยโซเบอร์ไทย[26-02-2564]
   ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา[02-02-2564]
   ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ "โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนปฐมวัย"[28-01-2564]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย[22-12-2564]
   ผลการคัดเลือกตามโครงการเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจสู่เส้นชัยแห่งเกียรติยศ[22-12-2564]
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564[18-12-2564]
   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง "การสอนภาษาไทยออนไลน์" ในศตวรรษที่ 21[25-09-2564]
   สำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา[25-09-2564]
   การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน[24-09-2564]
   ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ[18-09-2564]
   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563[20-07-2564]
   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563[17-07-2564]
   การมอบรางวัลแก่บุคลากรครู/ครอบครัวของบุคลากรครูผู้เสียสละ[04-06-2564]
   การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์[01-06-2564]


  หน้าแรก