รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์ ขอรับทุนการศึกษาโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ" สาขาวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
    ประชาสัมพันธ์ ขอรับทุนการศึกษาโครงการ "ให้ทุน  สร้างอาชีพ" สาขาวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-02-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 189,063 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
    1 2 page 1 / 2
   ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 ICAS รูปแบบ ที่ 2 "โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 36"[03-03-2564]
   ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมทางิวทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564[16-02-2564]
   ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี[10-02-2564]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Activity Love วาดภาพระบายสีในห้วข้อ ความรักในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนปัตตานี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา[10-02-2564]
   ประชาสัมพันธ์ ขอรับทุนการศึกษาโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ" สาขาวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย[09-02-2564]
   การรับนิสิตในพื้นที่ดูแลขอศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้[17-12-2564]
   ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี[09-12-2564]
   ประชาสัมพันธ์ผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก[09-12-2564]
   ประชาสัมพันธ์อบรมการจัดทำวงเมโลเดียน และวงโยธวาทิต[09-12-2564]
   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีน[13-11-2564]
   ใบสมัครโครงการประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ (“การจัดการศึกษายุค New Normal”) [24-08-2564]
   ประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8[11-08-2564]
   การอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยฯ[03-08-2564]
   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓[08-07-2564]
   โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง[30-06-2564]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1[05-05-2564]
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ[15-04-2564]
   การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563[12-03-2564]
   ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563[12-03-2564]
   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563[05-02-2564]


  หน้าแรก