สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565
    รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-07-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 49,664 Bytes
 • การรายงานการเงิน ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 2 3 page 1 / 3
   รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565[13-01-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565[13-01-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565[15-11-2565]
   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน2565[18-10-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565[18-10-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565[16-09-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565[04-08-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565[07-07-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565[09-06-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565[06-05-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565[06-04-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565[19-03-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565[14-02-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564[08-01-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564[09-12-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564[11-11-2565]
   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 [11-10-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564[11-10-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564[13-09-2565]
   รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564[13-08-2565]