รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 361,984 Bytes
 • สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 2 3 page 1 / 3
    สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566[03-06-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน เมษายน 2566[02-05-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2566[04-04-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566[01-03-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2566[11-02-2564]
    สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565[13-01-2564]
    สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565[09-12-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2565[01-11-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กันยายน 2565[16-09-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565[03-09-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565[02-08-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565[10-07-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565[11-06-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน เมษายน 2565[04-05-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565[08-04-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565[19-03-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565[14-02-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564[08-01-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564[08-01-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564[11-11-2564]