รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
    สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-08-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 349,696 Bytes
 • สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 2 page 1 / 2
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน เมษายน 2565[04-05-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565[08-04-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565[19-03-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565[14-02-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564[08-01-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564[08-01-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564[11-11-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564[11-10-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564[13-09-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564[13-08-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564[16-07-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564[11-06-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564[12-05-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564[05-04-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564[11-03-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564[04-02-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563[07-01-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563[01-12-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563[12-11-2564]
   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563[02-11-2564]