รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มอำนวยการ

อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐาน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
    วันที่ 25 -26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายอุมัธ สวาหลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดในการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มาตรฐานในสาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคำนวณ) ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมชบาทอง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-04-2565
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐาน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ[28-04-2565]
 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564[26-04-2565]
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้[26-04-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[26-04-2565]
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่[22-04-2565]
 รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2565” ประจำวันพุธ ที่ 20/2565[20-04-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[26-01-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[18-01-2565]
 รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2564”[24-11-2565]
 พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 32/2564 วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564[01-09-2565]
 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 31/2564[25-08-2565]
 ประชุมอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน[23-08-2565]
 ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด (การจัดทำ VDO คลิป))[20-08-2565]
 หลักสูตรการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ DLTV (19.8.64)[19-08-2565]
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Google Meet[18-08-2565]
 พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 30/2564 วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564[18-08-2565]
 แถลงข่าว "จุดยืนลดภาระทางการศึกษา"[16-08-2565]
 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา VDO conference[13-08-2565]
 พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 29/2564[11-08-2565]
 กลั่นกรองตัวชี้วัด ITA (OIT)[03-08-2565]

หน้าแรก