รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 32/2564 วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564
    			<div align=right><FONT color=บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-09-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 32/2564 วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564[01-09-2564]
 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 31/2564[25-08-2564]
 ประชุมอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน[23-08-2564]
 ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด (การจัดทำ VDO คลิป))[20-08-2564]
 หลักสูตรการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ DLTV (19.8.64)[19-08-2564]
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Google Meet[18-08-2564]
 พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 30/2564 วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564[18-08-2564]
 แถลงข่าว "จุดยืนลดภาระทางการศึกษา"[16-08-2564]
 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา VDO conference[13-08-2564]
 พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 29/2564[11-08-2564]
 กลั่นกรองตัวชี้วัด ITA (OIT)[03-08-2564]
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ[30-07-2564]
 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 สร้างความมั่นใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา[19-07-2564]
 ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู[19-07-2564]
 พัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.ร.ร.(หน่วยที่4)[19-07-2564]
 สร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์ Covid-19[08-07-2564]
 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564[07-07-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์[07-07-2564]
 พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 25/2564 วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564[07-07-2564]
 พัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.ร.ร.(หน่วยที่4)[02-07-2564]

หน้าแรก