รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : ชุมชนวัดป่าศรี

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
    

           วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางวาสนา สิทธิพาที

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีและคณะครู

ให้การต้อนรับนายอิสมาแอ มามะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.๑ และคณะ มาตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์โควิด-๑๙ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนวัดป่าศรี
  1 2 3 page 1 / 3
 การจัดการเรียนการสอนแบบ on hand[14-06-2564]
 ครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี และมอบถุงยังชีพ “ปันยิ้ม ปันสุข ยุคโควิด-๑๙”[12-06-2564]
 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔[09-06-2564]
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี[04-06-2564]
 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔[04-06-2564]
 การจัดการเรียนการสอนแบบ ON Hand[02-06-2564]
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง[04-04-2564]
 ร่วมแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับครอบครัวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านชะเอาะ [25-03-2564]
 ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ[20-03-2564]
  กิจกรรมค่ายวิชาการ “เปิดโลกสู่ทักษะอาชีพ”[20-03-2564]
  ดำเนินการสอบ RT (การอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียง) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[18-03-2564]
 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี เป็นสนามสอบ การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓[05-03-2564]
 ติดตามตรวจสอบเพื่อเบิกงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น[04-03-2564]
 เปิดการจัดการเรียนการสอนชดเชย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน[28-02-2564]
  ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (วันพระใหญ่) ณ วัดป่าศรี [28-02-2564]
 นิเทศการจัดการเรียนการสอน[23-02-2564]
 กิจกรรมค่ายทักษะอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ[20-02-2564]
 มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (กสศ.) จำนวน ๕๔ ทุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[31-01-2564]
 จัดประชุมคุณครูที่รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวางแผนการ เตรียมความพร้อมในการสอบ RT/ NT/O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [25-01-2564]
 การประเมินครูโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ [21-01-2564]

หน้าแรก