รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


 รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : ชุมชนวัดป่าศรี

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
    

            วันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ได้จัดกิจรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑-๓  กิจกรรมการเข้าฐานประกอบด้วย การเดินทรงตัว  โยนบอล ดมชิมลิ้มรส  กฎและคำปฏิญาณลูกเสือสำรอง  เมาคลีลูกหมาป่า  การปฐมพยาบาล
           

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-04-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนวัดป่าศรี
  1 2 page 1 / 2
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง[04-04-2564]
 ร่วมแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับครอบครัวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านชะเอาะ [25-03-2564]
 ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ[20-03-2564]
  กิจกรรมค่ายวิชาการ “เปิดโลกสู่ทักษะอาชีพ”[20-03-2564]
  ดำเนินการสอบ RT (การอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียง) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[18-03-2564]
 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี เป็นสนามสอบ การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓[05-03-2564]
 ติดตามตรวจสอบเพื่อเบิกงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น[04-03-2564]
 เปิดการจัดการเรียนการสอนชดเชย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน[28-02-2564]
  ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (วันพระใหญ่) ณ วัดป่าศรี [28-02-2564]
 นิเทศการจัดการเรียนการสอน[23-02-2564]
 กิจกรรมค่ายทักษะอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ[20-02-2564]
 มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (กสศ.) จำนวน ๕๔ ทุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[31-01-2564]
 จัดประชุมคุณครูที่รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวางแผนการ เตรียมความพร้อมในการสอบ RT/ NT/O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [25-01-2564]
 การประเมินครูโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ [21-01-2564]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [14-01-2564]
 มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ[08-01-2564]
 ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ร่วมกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[10-12-2564]
 จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ[14-11-2564]
  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓[27-10-2564]
  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี[16-10-2564]

หน้าแรก