ผลงานวิขาการ


 2020-07-01   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บทเรียนเศรษฐศาสตร์น่ารู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มส...[บ้านตาลีอายร์]  
 2020-03-10   รายงานการวิจัยเรื่องแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล[บ้านเฑียรยา]  
 2020-02-08   รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นกลุ่มปร...[บ้านบูดี]  
 2020-01-22   รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช...[บ้านบูดี]  

  1 page 1 / 1