ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


2020-08-24      ใบสมัครโครงการประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ (“การจัดการศึกษายุค New Normal”)  
2020-08-11      ประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8  
2020-08-03      การอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยฯ  
2020-07-08      ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๕ ป...  
2020-06-30      โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีห...  
2020-05-05      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน...
2020-04-15      ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
2020-03-12      การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมา...
2020-03-12      ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563

  1 2 page 1 / 2