ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


2020-06-30      โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีห...  
2020-05-05      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน...  
2020-04-15      ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
2020-03-12      การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมา...  
2020-03-12      ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563  
2020-02-05      ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563
2020-01-23      ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
2020-01-23      ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
2020-01-23      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทใน...

  1 2 page 1 / 2