ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมา...[กลุ่มอำนวยการ]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563[กลุ่มอำนวยการ]  
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึก...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ตรวจโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร[หน่วยตรวจสอบภายใน]
 ผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผลพิจารณารางวัล "กองทุนบุญญานุวัตร และมูลนิธิ ผัด มะนาตร์" ประจำปี 2562[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โรงเรียนบ้านมูหลงประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธ...[กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูรายเดือน แก...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563[กลุ่มอำนวยการ]
 การรับสมัครชิงทุน "2021 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)" ประจำปีการศึกษา 2564[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ุทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตา...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 6[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข็มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ ร...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง[กลุ่มอำนวยการ]

  1 2 page 1 / 2