สาระที่ควรรู้กลุ่มกฏหมายและคดี


2022-05-26      ครูที่ดี...ใช่แค่สอนหนังสือ!  
2022-05-23      ภัยที่ไม่สมควรเกิดจากครู...ผู้ที่นักเรียนเคารพยิ่ง !!!  
2022-03-15      เริ่มจากความรัก แต่จบด้วยความสูญเสีย!!!  
2022-02-03      พฤติการณ์ “ส่อไปในทางชู้สาว” เป็นผลให้โดนปลดออก !!!  
2022-01-07      ดุลพินิจต้องใช้ตามกฎหมาย  
2021-12-01      การอาศัยอยู่จริง...ในบ้านที่ขอเบิก
2021-11-15      การทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ว่าโดยวิธีใด... ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างหนึ่ง!
2021-10-07      ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นวินัยร้ายแรง !!
2021-09-09      เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!!
2021-08-23      คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?

  1 2 page 1 / 2