สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ


 2021-06-11   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-05-12   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-04-05   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-03-11   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-02-04   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-01-07   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-12-01   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-11-12   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-11-02   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 page 1 / 3