สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ


 2021-11-11   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-10-11   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-09-13   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-08-13   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-07-16   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-06-11   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2021-05-12   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2021-04-05   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2021-03-11   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2021-02-04   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 page 1 / 3