หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


ร.ร.บ้านสายหมอ ขอขอบคุณท่...

บ้านสายหมอ
17มี.ค.63 นายยาเบ็น เรืองจรู...

บ้านสายหมอ
9 มีนาคม 63 ผู้บริหารและคณะ...

บ้านสายหมอ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึก...

บ้านคลองต่ำ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้กั...

ชุมชนวัดป่าศรี
มอบทุนนักเรียนยากจน

ชุมชนวัดป่าศรี
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

บ้านคลองต่ำ
ผอ.ร.ร.บ้านสายหมอ พร้อมด้ว...

บ้านสายหมอ
ร.ร.บ้านสายหมอ อบรมคุณธรร...

บ้านสายหมอ
อบรมทักษะอาชีพตัดผมสำหร...

บ้านบางทัน
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแร...

ชุมชนวัดป่าศรี
ปะกาฮะรัง ค่ายลูกเสือ-เน...

บ้านปะกาฮะรัง
ปะกาฮะรังร่วมแข่งขันมหก...

บ้านปะกาฮะรัง
ปะกาฮะรัง "ค่ายคิดส์ (KIDS) ไท...

บ้านปะกาฮะรัง
ร.ร.บ้านสายหมอจัดกิจกรรม...

บ้านสายหมอ
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี ผ...

บ้านสายหมอ
จิตอาสา ร่วมพัฒนา

บ้านคลองต่ำ
การประเมินความสามารถด้า...

บ้านสายหมอ
(Reading Test : RT)

บ้านคลองต่ำ
รร.บ้านสายหมอเข้าร่วมกิจ...

บ้านสายหมอ
  1 2 3 page 1 / 3