ผลงานและกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


สพป.ปัตตานี เขต 1 เร่งพ่นควันกำจัดยุงลาย หลังฝนตกต่อเนื่อง
‘New Normal’ "ปกติวิถีใหม่" เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563
ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2563
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประสบการณ์ครูสองภาษา (ไทย-มลายู)
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ รร.ประชารัฐ จชต. สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ คลัสเตอร์ 7 ติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 23/2563 วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 page 1 / 13