ผลงานและกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ “สู่ความเป็นอัจฉริยภาพของน้อง...ตานี 1” ระดับศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร
“การประชุมสัมมนาโครงการรับฟังแนวคิด การสะท้อนการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 34/2563 วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563
สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฐมนิเทศมอบเงินอุดหนุนภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์
ประกวดหนังสั้น “คุณธรรม…ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17