กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมการกำหนดแผนการบริ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับช...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการตร...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
“รายการพุธเช้า ข่าวโรงเร...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กิจกรรม รณรงค์ ลดใช้ ถุงพ...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ร่วมมอบเงินสมทบทุน “โครง...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กิจกรรมออกกำลังกาย

กลุ่มอำนวยการ
มอบเงินช่วยเหลือเด็กประ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการจัดทำข้อมูลราย...

กลุ่มอำนวยการ
ออกติดตามการ​ขอความช่วย...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการประเมิน...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจสอบการดำเนินการโครง...

หน่วยตรวจสอบภายใ...
ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบ...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
รมว.การอุมศึกษาฯ ลงพื้นท...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กิจกรรมออกกำลังกาย

กลุ่มอำนวยการ
"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 page 1 / 4